Драгиша Брашован – Отац модерног стила

Драгиша Брашован – Отац модерног стила

Име архитекте Драгише Брашована данас се најчешће везује за три зграде – у Београду, Земуну и Новом Саду – које су постале препознатљиви симболи средина у којима су изграђене: Државне штампарије (БИГЗ), Команде ратног ваздухопловства и Дунавске бановине. Свако од тих здања и даље, после осамдесет година од изградње, делује упечатљиво и готово монументално. И […]