Sagledavanje problema suicida sa stanovišta etike

Sagledavanje problema suicida sa stanovišta etike

Sagledavanje problema suicida sa stanovišta etičkih teorija Problem samoubistva je interesantan pa ga različite teorije tretiraju više ili manje uspešno. Neki od filozofa ga predstavljaju kao najbitnije filozofsko pitanje. Tim pitanjem se bavi čak i zakonodavstvo pa smo u Velikoj Britaniji imali zakon koji je pokušavao da ga zabrani. Prestupnici su bili kažnjavani tako što […]