Moja genijalna prijateljica

Moja genijalna prijateljica

Ne ulazeći u problematiku samog pripovednog postupka koji delimično isključuje i stvara autoritativan odnos prema junakinji po imenu Rafaela Čerčulo, koju jedino Elena zove Lila, pred nama je delo koje tematizuje nametnute rodne uloge, zloupotrebu polne nadmoći u jednom patrijarhalno ustrojenom sistemu vrednosti; o klasnim razlikama i nepravdi s kojom se susreću potlačeni čija je […]