Flesh For Fantasy – Ivan Grlić

Flesh For Fantasy –  Ivan Grlić

Flesh For Fantasy – Ivan Grlić -U mediju fotografije, mnogim umetnicima je teško da vide i dožive ženu kao model, a ne kao predmet požude. Nije nimalo jednostavno da se prikaz nagog ženskog tela predstavi tako da to ne bude pornografija, da sve bude predstavljeno s merom, a, istovremeno – da ne bude šablonski slikano. […]

Telo u Erotskoj Fotografiji

Telo u Erotskoj Fotografiji

Telo u Erotskoj Fotografiji – Od davnina je ljudsko telo bilo predmet različitih vizuelnih prikaza, pećinskih slika, plemenskih tetovaža, pirsinga, i raznih drugih funkcija i oblika mističnog i umetničkog prikazivanja. Telo je u estetskom kontekstu bilo prisutno ne samo kroz vizuelne prikaze već i u govoru, pesmama ali i u prvim pisanim rečima i zapisima. […]

Antičko poređenje žrtvovanja sa erotskom vezom, Žorž Bataj

Antičko poređenje žrtvovanja sa erotskom vezom, Žorž Bataj

Antičko poređenje žrtvovanja sa erotskom vezom, Žorž Bataj Kao  voljni prestup, žrtvovanje predstavlja promišljeni čin, usmeren na naglo menjanje žrtvovanog bića. To biće je usmrćeno. Pre toga, ono je bilo zatvoreno u individualnu posebnost, ali u smrti je vraćeno u kontinuitet bića gde se posebnosti brišu. Ovaj siloviti čin  – kad žrtva gubi svoju ograničenost i […]

Šarl Bodler: Erotizam, Anima i smrt

Šarl Bodler: Erotizam, Anima i smrt

Šarl Bodler: Erotizam, Anima i smrt   Šarl Bodler i pojam erotizma Žorža Bataja ‘Povezanost slepe sile smrti i seksualne slepe sile ima dvostruki smisao. S jedne strane, grčenje tela utoliko je brže što je bliže umiranju i , s druge strane, umiranje, pod uslovom da je lagano, podstiče čulnu pohotu. Smrtna groza ne naginje […]