Metafizika „samoubivstva“

Metafizika „samoubivstva“

 Jedan previđen nihilistički projekat i njegove konsekvence Refleksije o pojmu samoubivstva Tema mog izlaganja je doslovno „metafizika samoubivstva“. Kad kažem „doslovno“, onda to znači da se nijedno slovo ne sme prečuti. Dakle, ne radi se o štamparskoj grešci ili o neopreznosti autora kada je u naslovu naveo reč ‚samoubivstvo‘. Ali ja ovde neću govoriti o […]