Раблеова Телемска опатија у првој књизи под насловом „Гаргантуа“

Раблеова Телемска опатија у првој књизи под насловом „Гаргантуа“

Раблеово дело у пет књига, „Гаргантуа и Пантагруел“, појавило се у време значајних друштвених промена и смене владајућих схватања и уверења. Идеја о слободном човеку, који постаје централна личност у природи и друштву, сударила се са разним видовима средњовековних религиозних схватања која су проповедала мисао о човеку као слузи божијем који је препуштен небеској вољи. […]