Zbog čega se genocid doživljava kao najstrašniji zločin?

Zbog čega se genocid doživljava kao najstrašniji zločin?

(Da li je jača reč ili delo?) Čini se da sve dok nismo imali reč koja je imenovala zločin koji su činili mnogi narodi, ti zločini kao da su imali manju težinu. (Ukoliko je težinu greha moguće meriti.) Kada je Ralf Lemkin , 1943. godine skovao reč „genocid“ od grčkih reči „genos“ (porodica, pleme, rasa) […]