Platonovi pojmovi i Hegelove misli

Platonovi pojmovi i Hegelove misli

Platonovi pojmovi i Hegelove misli   Ontološka operativnost Platonovog symploke kao Hegelovo lukavstvo uma   U ovom radu pokušao sam da napravim pojmovno-misaonu paralelu koja od Platonovih ontoloških pojmova vodi u srž Hegelove misli. U ovom istraživanju mi je pomoć pružala Gadamerova interpretacija Hegelovog tumačenja antičke dijalektike. Osim interpretacija, osnova za rad je bio svakako […]

Hegel – Savremena razmatranja dijalektičke metode

Hegel – Savremena razmatranja dijalektičke metode

Hegel – Savremena razmatranja dijalektičke metode u filozofiji objektivnog duha i na svetlu duha dvadeset prvog stoleća: „Sve što je javno tajno je i sve što je tajno javno je.“ Ovaj rad ima za cilj da prevashodno analitičkim pristupom, ali i sintezom stavova iz Hegelovog dela „Osnovne crte filozofije prava“ i upoređivanjem sa dosadašnjim tumačenjima […]

Идеја као суштина уметничког дела

Идеја као суштина уметничког дела

Идеја као суштина уметничког дела – Тема рада је одређивање појма уметничког дела ради могућности јасног и прецизног одређења појма уметности; као и њеног предмета и циља. Указује се на нужну и интринзичну повезаност између уметности и рационалности – врхунац у уметности је појмовно мишљење, свесно разумевање суштине уметничког дела. Суштина уметничког дела, схваћена као […]

Филозофска рефлексија Исуса Христа

Филозофска рефлексија Исуса Христа

Филозофска рефлексија Исуса Христа У овом раду потрудићемо се да прикажемо личност Исуса Христа путем спекулативно-дијалектичког начина филозофског мишљења. Као основни извор за писање рада узимају се делови “Светог писма”, синоптичка јеванђеља (по Марку, Матеји, и Луки), али пре свега Јеванђеље по Јовану. Покушаћемо да анализом сведочанстава о учењу и делању Исусовом дођемо до појмовног […]

Како је Фукујама одложио „крај историје“

Како је Фукујама одложио „крај историје“

Како је Фукујама одложио „крај историје“. Чувени политиколог је кориговао тезу. Сада сматра да је главна претња либерализму жудња различитих идентитетских група за признањем. Фебруара 1989, Френсис Фукујама је одржао говор о међународним односима на Универзитету у Чикагу. Фукујама је тада био тридесетшестогодишњак, а са посла у РАНД корпорацији у Санта Моники – где је […]