Pjesme između redova

Pjesme između redova

„Nježnost je težnja da se u punoj slabosti prepustimo toj nasladi što smo slabi.“ Paul Valéry   Između redova Čitaj me između redova Nađi me između sebe U anatomu vlastitog tijela Poput strasti kolekcionara Fragilnih rubova čipke poštanskih marki Otisnutih na leđima ljubavnih pisama Tijela svedenog na udaljenost Pleonazmom zategnutih mišića Podvlačenjem ispod stranica Amorfnih […]

Preparirani zvuk tišine – evokacije Džona Kejdža

Preparirani zvuk tišine – evokacije Džona Kejdža

Tišina je ona intuitivna granica koja nagoviješta bezbroj mogućnosti  događaja  u krajoliku nepredvidive sudbine smrtnika. Prije nego se desi pokret/zvuk/akord mora se prigrliti prisebna izdržljivost osamljene i tihe egzistencije same mogućnosti. To je vrijeme pripreme misaone tišine, sebe-promatranja i očitavanja frekvencija trenutka. Time je tišina poput krhke staklene dvorane u kojoj se osluškuju buduće veličanstvenosti […]