Pismo i jezik Hetita

Pismo i jezik Hetita

Pismo i jezik Hetita Otkriće Hetita Do kraja XIX. stoljeća Hetitima se smatrao još jedan narod koji je nekada davno postojao, a zatim nestao s povijesne pozornice i pao u zaborav. O njima se znalo uglav­nom preko Biblije, gdje se njihovo ime spominje u više navrata, te iz zapisa susjednih naroda. Najstariji spomen hetitskog imena […]