Elejn Aron, Ranjivost

Elejn Aron, Ranjivost

Svaka peta osoba, prema istraživanjima nekih psihologa, spada u kategoriju visoko senzitivnih ili visoko osetljivih ljudi (engl. highly sensitive person – HSP). Šta je zapravo visoka senzitivnost i šta znači biti visoko senzitivna osoba? Visoka senzitivnost se obično definiše kao akutni fizički, mentalni i emocionani odgovor na stimulanse. U suštini, mozak i nervni sistem visoko […]