Moć jednog cveta

Moć jednog cveta

  Tokom većeg perioda 16. veka svih sedamnaest provincija koje su činile „donje zemlje“, kako južne delove koji danas pripadaju Belgiji, tako i sever na kome su se formirale Ujedinjene provincije, odn. današnja Holandija, nalazile su se u posedu španskog kralja Filipa II, najmoćnijeg vladara Evrope, koji se nalazio na čelu svetske imperije koja je […]