Dva romana Imanuela Mifsuda

Dva romana Imanuela Mifsuda

I „U ime oca i sina“ U vreme nastajanja antičkih epova kao što su „Ilijada“i „Odiseja“, najvažniji odnos, koji se opisuje i prenosi usmenom književnošću, bio je odnos između sinova i očeva. U to ime, dugački i današnjoj publici naporni opisi bitaka prepuni su konstrukcija sledećeg tipa: taj i taj junak, sin tog i tog […]