Alisa u zemlji Izma

Alisa u zemlji Izma

Koliko stvarno vredi individualizam? Šta je, u stvari, individualizam? Koliko se može tvrditi, i u ime individualizma, zavaravati da je misao baš ono naše, ono što mora biti naše, da se od svega ovoga može pobeći? Istina, post-modernizam je prava raskoš za – izam, čak i pričom o individualizmu zapadam u njega. Ali šta – […]