Tiranija meritokratije: život u hiperindividualizmu

Tiranija meritokratije: život u hiperindividualizmu

Razum nad slepom verom, jednaka prava za sve, individualizam – tek neke od tekovina Prosvetiteljstva 18. veka koje su postale osnove savremenog sveta. Zaista, tekovine Prosvetiteljstva nam se čine kao nešto univerzalno dobro, gotovo zdravorazumski. Na posletku, ko bi se usudio da iznese tvrdnju da ne trebaju svi biti jednaki ili da individualna sloboda nije […]

Alisa u zemlji Izma

Alisa u zemlji Izma

Koliko stvarno vredi individualizam? Šta je, u stvari, individualizam? Koliko se može tvrditi, i u ime individualizma, zavaravati da je misao baš ono naše, ono što mora biti naše, da se od svega ovoga može pobeći? Istina, post-modernizam je prava raskoš za – izam, čak i pričom o individualizmu zapadam u njega. Ali šta – […]