ایران – دفتر خاطرات یک سفر

ایران – دفتر خاطرات یک سفر

ایران – آنچه را که می بینید باور کنید و آنچه را می شنوید نادیده بگیرید   نیشلیه پردراگ پرونوویچ و لیوبیشا ویدانوویچ اخیراً از سفری به ایران بازگشته اند که طی 28 روز 11000 کیلومتر را با موتور طی کردند. آنها 18 روز را در خود ایران سپری کردند، در حالی که بقیه زمان […]

Sveti pauk – Ubica poznatog lica

Sveti pauk – Ubica poznatog lica

Sveti pauk – horor jednog društva „Neću stati dok ne uklonim sve kurve s ulica“ Moje prvo upoznavanje s likom i djelom iranskog redatelja Alija Abbasija dogodilo se zahvaljujući filmu „Shelley“. Bio je to njegov debitantski dugometražni film u kojem je obradio jednu jako tešku temu, i to kroz prikaz realne noćne more koju žive svi parovi koji […]

Persijski tepisi – istorija od 2500 godina

Persijski tepisi – istorija od 2500 godina

Persijski tepisi. Istorija, kvalitet, tipovi. I jedno pitanje koje i dalje intrigira. Šta zaista razlikuje ove tepihe od svih ostalih? Uverili smo se u Teheranu, Isfahanu i Komu. Tepisi nisu samo podne obloge, dekoracija, deo enterijera, već su i umetnička dela, neki od njih. Poznati po svojim bogatim bojama i zanimljivim dizajnom, persijski tepisi se […]

Kiarostami: Vetar će nas poneti

Kiarostami: Vetar će nas poneti

Kiarostami: Vetar će nas poneti Filmski opus velikog svetskog režisera Abasa Kiarostamija započeo je neo-realističkim pristupom, a kasnije je poprimio više misaonih i poetičnih elemenata, a da nije napustio osnovnu premisu režiserovog svetonazora — da je umetnost deo života i da je od njega neodvojiva. Setio sam se njegovog filma Vetar će nas poneti  i […]

Okus trešnje i smrt – Abas Kijarostami

Okus trešnje i smrt – Abas Kijarostami

Okus trešnje i smrt – Iranski reditelj Abbās Kiyārostamī, jedan je od posljednjih istinskih sineasta, čiji filmovi za razliku od njegove tjelesnosti, nikada neće umrijeti i uvijek će podsjećati čovjeka na njegovu prolaznost na ovome svijetu.     Nakon telopa „U ime Boga“, slijedi kadar krupnog plana zabrinutog, ali odlučnog lica naočitog gospodina Badiija (Homayoun […]

Застрашујуће лице деспотизма

Застрашујуће лице деспотизма

Застрашујуће лице деспотизма (О филму „Три лица“ редитеља Џафара Панахија. Гл. улоге: Џафар Панахи, Беназ Џафари, Марзијех Резаи) Један од најхрабријих редитеља двадесет и првог века, Џафар Панахи је после сјајног филма „Такси“, снимљеног камером са мобилног телефона, направио још једну изванредну филмску студију о религијском и малограђанском деспотизму названу „Три лица“. Снимљену једноставно, без […]

Rođenje politički-radikalnog islama

Rođenje politički-radikalnog islama

Rođenje politički-radikalnog islama – Za Bliski istok 1979. nije bila sudbonosna godina samo zbog iranske revolucije. Kao reakcija na nju u Saudijskoj Arabiji ojačan je vehabizam. Posledice su bile: džihad i terorizam. Vođa iranske revolucije Ajatolah Homeini je 1979. godine, pre odlaska u Teheran, skoro četiri meseca u jednom selu u Francuskoj. Međunarodno poznati francuski […]