Pismo Entoniju Bordejnu

Pismo Entoniju Bordejnu

Pismo Entoniju Bordejnu – O, Toni, kako bismo se dobro proveli da si stigao do Srbije… Kad si čuo kakav je odnos HDL i LDL holesterola u masti mangulice, izvadio si svoje lekove za holesterol, zgužvao kutiju i bacio je preko ramena, pa krenuo ka kameri i izgovorio: Dear mangulica, here I am! Kamerman se zacenio od […]