Gola istina

Gola istina

Da se prisetimo priče: “ Od kada postoje, Istina nije verovala Laži. Bila je nepoverljiva i onda kada ju je Laž pozvala da se zajedno okupaju u jezeru. No, pomislila je da joj se ništa loše ne može da dogodi i pristala je. Skinule su se i zaplivale. Laž je samo to čekala, izletela je […]

Univerzum kao istina i lepota: Susret Ajnštajna i Tagorea

Univerzum kao istina i lepota: Susret Ajnštajna i Tagorea

U svojoj kući u predgrađu Berlina, naučni velikan Albert Ajnštajn je jednog julskog dana 1930. godine ugostio Rabindranata Tagorea, indijskog filosofa i pesnika. Ova dvojica kolosa ljudskog duhovnog pregnuća su zapodenuli jednu od intelektualno najstimulativnijih diskusija XX veka i šire, mahom istražujući vekovno trenje između religijske i naučne misli, ali i tačke njihovog susreta. Rastuća […]

Grčka misao i Miletska škola / prvi deo /

Grčka misao i Miletska škola / prvi deo /

  Pojam i poreklo filozofije Filozofija je naučna disciplina koja ima nameru da sazna ono što je nepromenljivo, večno, što je po sebi i za sebe. Njena svrha jeste Istina. Zato se može reći da je filozofija nastala iz ljudske težnje za mudrošću. Da bi se čovekova misao bavila traganjem za opštim istinama, potreban je […]