Provociranje istorije

Provociranje istorije

Poslednje reči austrougarskog prestolonaslednika nadvojvode Franje Ferdinanda dok je krvario na smrt nakon atentata na njega u Sarajevu Svaki aspekt stvarnosti koji se može pretvoriti u posao reprodukovan radom i samim tim u profit ekstrapolacijom nematerijalnim i robno potrošačkim kvalitetom sistema kapitalizma nužno će i postati takav. U takvoj konstelaciji nije bitan nikakav ljudski utucaj, […]