Dino Bucati – „Tatarska pustinja“

Dino Bucati – „Tatarska pustinja“

Šta nam je potrebno za jedan bildungs roman? Potreban nam je, pre svega – junak; neko mlad i neiskusan, koji je na svom putu uzrastanja, oblikovanja svoje duše, pod različitim okolnostima koje će se nametnuti ili koje će on odabrati na svom putu. Junak ne mora uopšte biti neobičan, ne očekujmo da je obdaren naročitim […]

“Stepski vuk” – Herman Hese

“Stepski vuk” – Herman Hese

Knjiga je u moj svet ušla prerano – kad sam bila 7. razred – i to je značilo da ću je (zato što mi je bila potrebna i značajna) čitati još nekoliko puta tokom života. Konačno sam u dobu o kome priča ova knjiga i u kome je sam Hese bio kada ju je pisao. […]

Derviš i smrt – Meša Selimović

Derviš i smrt – Meša Selimović

Činjenica je da se čitajući ponekad poistovećujemo sa junacima omiljenih knjiga, i to najčešće ne sa onima koji na nas stvarno liče, već sa onima koji nam na određeni način imponuju pa bismo voleli da im budemo slični. Tako je i sa mnom: često nabrajam ne glavne junake nekih važnih knjiga, nego njihove najbolje prijatelje, […]

Ilijada ili Odiseja?

Ilijada ili Odiseja?

Ilijada ili Odiseja? Kastel ili Fernando? Paranoik ili šizofrenik? Ova tri pitanja naizgled nemaju ništa zajedničko osim ako, kao početnu premisu, ne usvojimo pretpostavku da se sve može misliti, sve pitati, reći, pa čak i napisati. Za potrebe ovog misaonog eksperimenta, najprirodnije bi bilo da započnem sa sledećim sistemom eliminacije: Homer, da ili ne? Sabato, […]

Oldos Haksli – Vrli novi svet

Oldos Haksli – Vrli novi svet

Oldos Haksli – Vrli novi svet, automatizacija, seksualnost   Pitanje koje se samo od sebe nameće u vremenu veoma brzih promena i gotovo nemogućeg praćenja sve savremenijih tehničkih inovacija kojima ljudsko društvo raspolaže jeste: da li su dostignuća nauke i tehnike danas sredstva uz pomoć kojih je moguće podržati ideju nerepresivne civilizacije – nešto čemu […]

Sto godina samoće – Gabrijel Garsija Markes

Sto godina samoće – Gabrijel Garsija Markes

Sto godina samoće – Gabrijel Garsija Markes   U knjizi koju sam čitala pre nekoliko godina (“Crna kutija” Amosa Oza) jedno pismo počinje rečima: “Draga, normalna Rahela”.   Kad sam to pročitala, prva mi je pomisao bila da bih se možda uvredila da me neko u pismu oslovi sa – draga, normalna Jadranka. Biti normalan […]

“Opsada crkve Svetog Spasa” – Goran Petrović

“Opsada crkve Svetog Spasa” – Goran Petrović

“Opsada crkve Svetog Spasa” – Goran Petrović Moglo bi se desiti da poželimo da nam se u rukama nađe knjiga domaćeg pisca koja će sadržati delove naše stvarnosti (davno prošle, sadašnje i buduće) i udaljena mesta, dok će stilski takođe povezivati ono davnoprošlo (do usmene književnosti) sa klasičnom svetskom književnošću. Kakva bi to knjiga bila […]

Andre Žid – „Močvare“

Andre Žid – „Močvare“

Andre Žid – satiričar? Je li to moguće? (Moguć je i kolač u tiganju, a i pogodak u zadnjim sekundima utakmice, pa zašto ne bismo mogli da zamislimo Žida kao satiričara…) Štaviše, njegove „Močvare“ korespondiraju sa nama poznatijim delom – pričom „Mrtvo more“ Radoja Domanovića. Ali, „Močvare“ uz to imaju i nešto od kafkijanske atmosfere, […]