Inspirativni buntovnički život Jajoi Kusame

Inspirativni buntovnički život Jajoi Kusame

Inspirativni buntovnički život Jajoi Kusame Kriza u koju smo uronili i iz koje nikako da izadjemo govori nam da su društvene norme koje nam nameće sredina i dalje jedan od glavnih problema sa kojima se susrećemo danas. O tranziciji  koju  je naša zemlja prošla neću da govorim, ali Japan kao jedna od bolje razvijenih zemalja […]