“Supersila” – SAD bez jasne koncepcije

“Supersila” – SAD  bez jasne koncepcije

“Supersila” – SAD bez jasne koncepcije – Pred čitaocem je vredna knjiga poznatog politikologa Ijana Bremera (Ian Bremmer), direktora i osnivača Evroazijske fondacije (Eurasia Foundation), čije je sedište u Njujorku. SAD su supersila koja je ubedljivo nadmoćna nad drugim međunarodnim subjektima po ekonomskoj i vojnoj moći i tehnološkoj superiornosti. Ne samo to, već sa aspekta […]