Vermerova renesansa i “Žena sa vagom”

Vermerova renesansa i “Žena sa vagom”

Nakon smrti Jana Vermera 1675. godine, malo se znalo o njegovom životu i djelu. Grad Delf u kojem je rođen, za života, a ni nakon umjetnikove smrti, nije uspio da prepozna značaj njegove umjetnosti. Ipak, francuski umjetnik Thore Burger, uticao je na popularnost Vermerovih djela, nakon što je ugledao njegovu sliku “Pogled na Delf” u […]