Silazak

Silazak

GLAS „Još dvadeset. Spuštajte taj pritisak!“ „Pomodreo je! Guši se!“ „Traheotomija! Odmah!“ „Nešto mu je u grlu. Nekakva kvrga. Pomera se… otiče…“ Tek što je medicinska sestra posegla za nožem, grkljan mladića koji je krkljao na nosilima raspukao se tamo gde je bila kvrga. Potom je iz rane oivičene okrvavljenim dronjcima kože šiknuo snop jarkobele […]