Filip K. Dik o šizofreniji i drevnoj kineskoj “Knjizi promena”

Filip K. Dik o šizofreniji i drevnoj kineskoj “Knjizi promena”

Filip K. Dik o šizofreniji i drevnoj kineskoj “Knjizi promena” Kod mnogih vrsta životnih oblika, na primer kod životinja koje pasu, novorođenčad su manje-više istog trenutka gurnuta u koinos kosmos (zajednički svet). Za jedno jagnje ili ponija, idios kosmos (lični svet) prestaje da postoji onog trenutka kada prvi zrak svetlosti pogodi njegove oči – ali […]