Intimnost i izgubljenost modernog čoveka

Intimnost i izgubljenost modernog čoveka

Vrhunac umeća za modernog čoveka je jednak potpunom prepuštanju bezdanu pozitivnog olakšanja, uprkos činjenici da taj isti čovek uglavnom zna da je to samo privremeno blaženstvo koje će samo momenalno ostaviti našu ličnost u nasilnom sadašnjem trenutku. Ali kako se takvo umeće i dalje ceni kao značajno na društvenom tržištu sreće nekako ostaje zagonetka za […]

Glorifikovana lenjost u svetu bez posvećenosti – Sukobljavanje svrhe i prolaznosti kod lepote modernog

Glorifikovana lenjost u svetu bez posvećenosti – Sukobljavanje svrhe i prolaznosti kod lepote modernog

Individualno i kolektivno su oduvek bili u svađi jedno sa drugim. Čak je i književnost imala svoje brojne izlete u stvarnost pojedinca i stvarnost drugih – to čuveno i nekada ozloglašeno „zajedničko“ tumačenje drugih. Možda su ponovo najinteresantniji primerci bili romani Džeka Londona i njegovo suočavanje sa stavovima kolektivnog. Recimo taj dobro poznati, tragični „Martin […]

Kultura parova i egzistencijalni strahovi predodređenosti

Kultura parova i egzistencijalni strahovi predodređenosti

Razmatranja koja su ispred svog vremena, ona koja razotkrivaju i demistifikuju zastarele ideologije za koje se čovek drži, da li zbog kolektivne uslovljenosti ili zbog nedostatka samopouzdanja u sopstveni dar i talenat, često ako protumačimo prividnu komplikovanost njene konstrukcije – otkrijemo i jednostavnost logike koju previđamo i koja prouzrokuje nevericu u našem blagom odmahivanju stisnutih […]

Umetnost kao proces prevazilaženja i proces prevazilaženja kao umetnost

Umetnost kao proces prevazilaženja i proces prevazilaženja kao umetnost

  Juror 8: Da li si stekao neko novo bitno iskustvo sa tih izložbi i dešavanja? Ja sam krajnje pesimistički nastrojen kada je u pitanju kritikovanje novosadske scene kulturoloških dešavanja, jedino sam zadovoljan sa težnjom ovih psihologa da pokušaju da opismene emotivno sa gomilama ovih radionica. Zanima me kako ti vidiš rad na sebi kroz umetnost, o […]

Mudrost kao konformizam i uteha

Mudrost kao konformizam i uteha

Globalna povezanost, pored naravno brojnih drugih utopija kojih se nismo nadali u svoj našoj intelektualnoj prosvećenosti i pravičnosti, je između ostalog donela i jednu veoma upornu utopiju nesavesnog samoubeđivanja. Ta eksplicitna reč je o primeni interneta i pretraživanja da bi se pronašla što adekvatnija mudrost koja bi okarakterisala naš karakter, naše ponašanje, koja bi krasila našu […]

Žižekova kokoška, čovek i druge slične životinje

Žižekova kokoška, čovek i druge slične životinje

Slavoj Žižek veoma često na svojim predavanjima spominje jednu šalu, ili da kažemo, jedan poseban vic. U pitanju je objašnjenje zaostalog straha od autoriteta, paradigma koja slikovito prikazuje sudbinu istreniranog uma i sudbinu onih koji koriste tu istreniranost. Ukratko: Čovek dolazi kod psihijatra, umišljajući da je zrno kukuruza. Posle određenog vremena pacijenta otpuštaju jer biva […]