Maska iznuđenog pacifizma

Maska iznuđenog pacifizma

Pričali smo o tri dominantne uloge koje se međusobno menjaju u zavisnosti od vremena i uslova, a i veoma često čovek se useli za stalno u neke od njih. Sada je vreme da prikažemo i najuspešniju masku od svih, a i najočigledniju. Masku koja je našla uspešan način da preživi najduže od svih. Taj životni […]

Altruistički moral

Altruistički moral

Verovatno najkontroverzniji od svih sukoba koje je čovek nakupio u sebi, vezanost za altruistički moral je svakako i jedan od najupečatljivijih, najzastupljenijih. Tako pogrešno oslikan, on je uzrok najvećeg konflikta u modernom čoveku, i čovek se kreće kroz stvarnost ne znajući zašto su mu osećanja u neskladu. Najbolji pristup ovoj temi će biti analiza citata […]

Čovek i sujeta

Čovek i sujeta

Sujeta, ili kako je neki nazivaju – častoljublje, predstavlja ukratko težnju za važenjem, i vrlo je česta pojava u čovečijoj grabežljivoj prirodi koja vodi ka ciljevima koji su neretko daleko od bitnih. On želi da bude BITAN u očima drugih, ali naprotiv, čovek postaje nestvaran, on nestaje jer se zanima kakav on utisak ostavlja i […]

Hijerarhijski instinkt

Hijerarhijski instinkt

Živimo u svetu gde uopšte nije teško sebi dokazati da smo individua koja zavređuje bitno mesto pod suncem. SEBI. A ostalima? Kako čovek funkcioniše kada se nađe u grupi? Najčešći konflikti nastaju iz činjenice da grupa ne prihvata pojedinca, da pojedinac ne zna da se snađe u grupi, da pojedinac ne shvata koje mesto zaslužuje […]

Naučimo da sagledamo konflikt kao proces

Naučimo da sagledamo konflikt kao proces

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Pošto smo se upoznali sa spoljnim strukturama koje nam nameću svoje kalupe vreme je da obradimo jednu od verovatno najbitinijih tema kada je u pitanju prevazilaženje konflikata. U ovom slučaju potpomoći ćemo se jednim odličnim zapažanjem koje dokumentovao Danijel Goleman (Autor poznatih dela: “Emotivna inteligencija”, “Socijalna inteligencija”). Kada se dvoje ljudi susretnu, pojaviće […]

Društveni kalupi i posledice

Društveni kalupi i posledice

Da li zaista možemo pričati o bilo kakvoj individualizaciji, ako nismo svesni nametnutih ograničenja? Koje od njih želimo sebi da priznamo, a koje ne? Da li priznajemo samo one koji nam odgovaraju a ostale odbacujemo kao nevažne ili čak pogrešne? Da li zaista pored naše naviknutosti na komfor, na naše društvo u kom se osećamo […]

O prenosu znanja

O prenosu znanja

Pre bilo kakvog prenosa znanja bitno je utvrditi razliku između razgovora i pisane forme, tj uvideti nedostatke koje sa sobom nosi pisana forma. Ono što nam razgovor ili individualno posvećena pažnja donosi jeste od nemerljivo većeg značaja kao i sam doživljaj koji stvara još ako je propraćen programom, ako postoji pauza između poglavlja gde učenik […]

1 3 4 5