Stvarnost? Koja stvarnost?

Stvarnost? Koja stvarnost?

 Tradicionalni pojam stvarnosti Prema pomalo rogobatnoj definiciji u Oksfordskom rečniku engleskog jezika, stvarnost (reality) je stanje stvari koje zaista postoji, nasuprot pogrešnim idejama o njima. U svakodnevnom govoru, većina ljudi u savremenoj zapadnoj civilizaciji terminom stvarnost označava ono što je materijalno, odnosno ono što poseduje fizičke osobine. Po tom shvatanju stvarnosti, displej računara na kome […]

Kandinski i Rusija

Kandinski i Rusija

Vasilij Kandinski (1866-1944) je slikar ruskog porekla koji je veliki deo svog života proveo u Nemačkoj i Francuskoj. Smatra se začetnikom apstraktnog slikarstva i jedan je od osnivača grupe Plavi jahač (1911), koja je okupljala slikare ekspresioniste. Po odlasku u Nemačku postao je jedan od glavnih profesora u školi Bauhaus. U ranom periodu bio je […]