Kasirerovi

Kasirerovi

Предузетници, трговци уметничким делима, философи. Биографија једне фамилије. Чини се да ниједна друга фамилија, осим Манових, није тако упечатљиво обележила Немачку, као што је то случај са Касиреровима. Стекавши материјално благостање као трговци и индустријалци, они су деловали у уметности, философији, педагогији, медицини, књижевности и позоришту, док нису, под најездом Хитлеровог варварства, били принуђени у […]