Diogen

Diogen

Diogen Kiničar (412BC-323BC) „Diogen – Sokrat smetnut s uma.” – Platon Kada su Elejci (pripadnici Elejske škole učenja) poricali kretanje, Diogen je, kao što je svima poznato, došao na protest; zaista DOŠAO, zato što nije izgovorio ni jednu jedinu reč; već je jednostavno prošetao napred-nazad nekoliko puta, čime je izrazio gest, kako je verovao, da […]