Dva romana Klaudija Magrisa

Dva romana Klaudija Magrisa

  Nagađanja o jednoj sablji Veoma često se vraćam ponovnom iščitavanju podvučenih delova nevelikog romana “Nagađanja o jednoj sablji” velikog italijanskog pisca Klaudija Magrisa, čiji mi je “Dunav” bio jedan od najsnažnijih čitalačkih doživljaja 2016. godine. Otad sam želela da pročitam još nešto iz pera ovog majstora pisane reči današnjice, jednog od retkih koji može […]