Егзил у егзилу Срђана Ваљаревића

Егзил у егзилу Срђана Ваљаревића

Човек је увек затворен и изгнан у самом себи. Светлана Бојм Увод Уметничко промишљање изгнанства не представља само вид артифицијелног обликовања историјске димензије стварности, „мрачних времена“, већ и начин преживљавања, односно (ре)конституисања децентрираног субјективитета кроз текст. Међутим, денотација појма егзил, одређење његовог очигледног смисла, опире се једнозначној детерминацији јер егзил подразумева потпуно противречна искуства појединца. […]