“Well, murder can be an art too” – “Konopac” Alfreda Hičkoka

“Well, murder can be an art too” – “Konopac” Alfreda Hičkoka

Zbog njihove različite, odvojene uloge u strukturi narativa, prisustvo slikarstva/umetnosti u filmu Konopac moglo bi se razdvojiti na čisto predmetno i verbalno. Veliki broj umetničkih dela, slika i skulptura, u stanu u kojem dvojica mladih homoseksualaca, sofisticiranih intelektualaca, ubijaju kolegu i prijatelja sa koledža, pojavljuje se uglavnom u funkciji kulturne identifikacije prostora, tj. samih njegovih […]