Радомир Константиновић – један поглед на “Филозофију паланке”

Радомир Константиновић – један поглед на “Филозофију паланке”

Многе контрoверзе постоје за дјела Радомира Константиновића  а вјероватно највише њих је везано за Филозофију паланке. Сврха овог огледа је да се што боље и ближе прикажу њени преображаји, претпоставке и закључци. Дјелу ћемо приступити аналитички а с обзиром на начин како је оно само писано покушат ћемо, иако то неће бити нимало лако, не […]