Korelacionizam kao antropološki problem u filozofiji

Korelacionizam kao antropološki problem u filozofiji

Pojam i varijante korelacionizma Francuski filozof Quentin Meillassoux u Eseju o nužnosti kontingencije ili pod glavnim nazivom Poslije konačnosti (2006), dao je zanimljivu istorijsko-filozofsku analizu problema spoznaje u novovjekovnoj i savremenoj filozofiji. (1) Spoznajnu matricu koja dominira zapadnom filozofijom nazvao je korelacionizmom: uvjerenjem da stvarnost ne možemo nikada susresti takvu kakva je “po sebi”, već […]