Leni Rifenštal: Mislili smo da Hitler ima odgovore na sve

Leni Rifenštal: Mislili smo da Hitler ima odgovore na sve

Umetnici u zagrljaju vođe “Bila sam naivna”, govoriće kasnije. “Nikada se nisam bavila politikom.” I nije – politika se bavila njome. I to je još jedno od prokletstava modernih vremena, kako je tim surovim decenijama tepao Čaplin – ili ćete se baviti politikom, makar i tako što ćete samo budno pratiti njena poniranja i kretanja, […]

Leni Rifenštal – lepota i zlo

Leni Rifenštal – lepota i zlo

Kada je 8. septembra 2003. ovaj svet napustila Leni Rifenštal, bio je to kraj jednog po svemu sasvim osobenog života. Imala je punu 101 godinu i zaokružila je svojim životom čitav jedan vek, “doba ekstrema” kako je 20. vek nazvao britanski istoričar Erik Hobsbaum. Rifenštal, koju je britanski časopis “Tajm” svrstao među “najuticajnije i najimpresivnije […]