The dream is real – Inception

The dream is real – Inception

  [wpedon id=”90510″ align=”center”]   Pojam simulacije i nostalgije najbolje definiše francuski teoretičar i filozof Žan Bodrijar (Jean Baudrillard) u jednoj od svojih knjiga pod nazivom Simulakrumi i simulacija predstavljajući ga kao savremen teoretski model koji simuliše stvarnost. Bodrijarovo profetsko razmišljanje, poput Makluanovog (Marshall McLuhan) ne samo u pogledu elektronskih medija već i savremene umetnosti, navelo ga […]