Устанак европских народа – права демократија или нови колонијализам

Устанак европских народа – права демократија или нови колонијализам

Права левица и права десница У којој мери је, наиме, савремена ЕУ постала практично par excellence пример затирања рационалности, једнакости и слобода говори и Хабермасово дело О уставу Европе (Zur Verfassung Europas), као и издање под називом Криза Европске уније (The Crisis of the European Union). Ту је уобличена теза о различитим аспектима тзв. демократског дефицита и, […]