Lucian Freud

Lucian Freud

Jedan od najvećih slikara prošlog veka Lusjen Frojd/Lucian Freud živeo je da bi slikao i slikao je do svoje smrti. Živeo je intenzivno kao sto je bilo intenzivno i njegovo slikanje.   I pored apstrakcije kao dominantnog trenda u umetnosti, Frojd je ostao veran figurativnom slikanju. Koristio je impasto, tehniku nanošenja guste boje da bi postigao specificnu […]