Izgubljeni grad Inka

Izgubljeni grad Inka

Stešnjena na uzanom pojasu pacifičke pustinje, Lima nas ispraća izmaglicom baš kao što nas je nekoliko dana pre toga i dočekala. Ubrzo po poletanju pustinjska obala prepušta dominaciju visokim vrhovima, visoravnima i dolinama Anda, geografskom području Perua poznatom kao “Siera”. Dok avion pravi veliki krug pre sletanja na pistu monumentalnog grada Kuska u peruanskim Andima, […]

Kosmička planina (Mirča Eijade) i Maču Pikču

Kosmička planina (Mirča Eijade) i Maču Pikču

”Dopustite nam, međutim, da bliže odredimo da nije hram onaj koji osvećuje prostor; mnogo puta upravo je obratno – svetost mesta prethodi izgradnji hrama.”   Mirča Elijade, Arhitektura svetog i simbolizma Vreme  Ukoliko želimo da saznajemo o svrhovitosti grandioznih hramova i gradova drevnih civilizacija, neizbežno nailazimo na jaz između snažno pozicioniranog jastva i slutnje o udaljenom ”drugom”. […]