Kako treba razumjeti plemeniti Kur’an

Kako treba razumjeti plemeniti Kur’an

Mi učimo Plemeniti Kur’an. Mnogi muslimani uče Kur’an i postaju hafizi. Medjutim, kad sagledamo opšte stanje i njihova shvatanja ne nailazimo na stanje kojim ćemo biti zadovoljni, ne osjećamo energiju (vezanost). Zbog čega je to tako i kako treba biti. Kakva treba biti Kibla da bi se čovjeku pojavio Kur’an? Potsjetimo se jednog događaja iz […]