Dva veka klevetanja: Robespjer bez maske

Dva veka klevetanja: Robespjer bez maske

Dva veka klevetanja: Robespjer bez maske – Glavno geslo Francuske revolucije iza sebe je imalo skoro potpuno jedinstvo u volji da se zbaci apsolutistička vlast. Moglo bi se reći da je ono na taj način otelotvorivalo duh prosvetiteljstva. Ipak, revolucionarno nasleđe se posle toga nasilno deli. Između ostalih, nailazimo i na Robespjera koji je prema […]