„Сувише надарена за патњу” – друга страна Марије Кири

„Сувише надарена за патњу” – друга страна Марије Кири

Пjер Кири (1859-1906), угледни француски физичар, посматрао jе своjу жену. Носила jе црну вечерњу хаљину, украшену белом чипком, коjа ниjе била део њеног уобичаjеног стила jедне научнице, али се те вечери, усред узаврелог Париза на прелазу из XIX у XX век, пресиjавала као да jе озрачена радиjумом. Дуго ниjе присуствовао оваквом, нестварном, призору. То jе […]