Linije odgonetanja Marije Tošković

Linije odgonetanja Marije Tošković

Nocturna ( detalj),  tuš Savremeni umetnički kodovi, zapreteni unutar tehnoloških i ideoloških uzusa, odavno su asimilovali klasične likovne discipline, koje postoje nasuprot i uprkos, poput žilave stabljike plemenite loze. Priroda umetničkog dela postaje složenija i od njenog pokušaja tumačenja, nasleđe umetničkih vrednosti smešteno je u prostoru muzeja a stvaralac današnjeg trenutka poseduje istu onu nadljudsku snagu […]

Хипнотички сан Марије Тошковић

Хипнотички сан Марије Тошковић

Превласт догађаја из најранијег животног периода у психичком простору сваког појединца, па самим тим и уметника је толика да они постају главни означитељ  њиховог каснијег уметничког  живота. Тако је и стваралаштво Марије Тошковић великим делом детерминисано завичајним кодом. Стога је у њен стваралачки опус уграђен, тако препознатљиво, духовни лик медитеранског миљеа. Оног тренутка кад је […]