Mario Vargas Ljosa | P.U.L.S.E Magazin za umetnost i kulturu

Ulogujte se / Kreirajte profil

Početna » Posts tagged with » Mario Vargas Ljosa

Može li nacionalizam da bude progresivan? – Mario Vargas Ljosa

Može li nacionalizam da bude progresivan? – Mario Vargas Ljosa

Nacionalizam je progresivna ideologija samo ako se posmatra na kratke staze i u određenom kontekstu. To važi za slučajeve kada se raširi u zemljama koje je kolonizovala imperijalna sila, koja…

Mario Vargas Ljosa: Anatomija nacionalizma na Balkanu

Mario Vargas Ljosa: Anatomija nacionalizma na Balkanu

Rasplamsavanje nacionalizma na Balkanu devedesetih godina potaknulo je Maria Vargasa Ljosu da napiše knjigu “Nacionalizam kao nova prijetnja”. To djelo pokazuje jako dobru upućenost autora u situaciju na našim prostorima i u…

Mario Vargas Ljosa: Kultura slobode

Mario Vargas Ljosa: Kultura slobode

Naj­e­fekt­niji argu­menti pro­tiv glo­ba­li­za­cije obično nisu u vezi sa eko­no­mi­jom. Uspe­šniji su napadi koji potegnu soci­jalne i etičke teme, i, nada­sve, kul­turne. Takvi argu­menti izro­nili su iz one gužve u…