Mary Ellen Mark – fotograf duše

Mary Ellen Mark – fotograf duše

Meri Elen Mark je deo treće i ključne faze dokumentarne fotografije tokom šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka – neposredno pre uspona konceptualizma i kasnije pojave digitalne fotografije koja je unela revolucionarne promene u fotografskom pristupu i praksi. Ono što radim poslednjih godina su projekti koji su vezani za fotografisanje maturskih proslava. Tokom sezona matura […]