Pozorište pod maskama

Pozorište pod maskama

Danas, kada nosimo maske koje život znače, nije na odmet da se podsetimo i njihovih nešto tradicionalnijih funkcija. Maske su originalno nastale kao kulturni predmeti kojima je čovek sakrivao svoj identitet i, po pravilu, podražavao tuđi identitet. Kako esencija glume leži upravo u ovome, nije čudno što tradicija maskiranja i teatra imaju mnogo dodirnih tačaka. […]