Antička emulacija kosmičkih mehanizama

Antička emulacija kosmičkih mehanizama

Čovek je oduvek bio fasciniran nebeskim predstavama koje se odvijaju nad njim. Ples planeta i zvezda konstantno je oblikovao ljudsku misao i maštu i usmeravao ljude kroz istoriju da svojim intelektom pokušaju da se upuste u neverovatnu avanturu rezotkrivanja principa po kojima nebesa funkcionišu. Bilo da su ih imenovali kao božanstva kojima su se klanjali, […]