150 godina Periodnog sistema elemenata

150 godina Periodnog sistema elemenata

Ruski hemičar Dmitrij Mendeljejev je 1869. predstavio, a zatim i objavio prvi periodni sistem elemenata koji je sličan današnjem. U to ime, 2019. se obeležava kao Međunarodna godina periodnog sistema elemenata Hemičari su oduvek tražili način da poređaju elemente tako da njihovo grupisanje odražava sličnost njihovih osobina. U savremenom periodnom sistemu navedeni su elementi po […]