Intelektualna istorija Evrope

Intelektualna istorija Evrope

Temelji intelektualne tradicije Zapada   Judeo-hrišćanska i grčko-rimska tradicija   Suštinska pitanja života, smrti i prirode univerzuma već više od 2.500 godina privlače mislioce Zapada. Uprkos svoj svojoj raznovrsnosti i složenosti,  intelektualna  tradi­cija Zapada ima nekoliko integrativnih principa. Prevazilazeći mitsko razmišljanje, intelektualci Zapada izgradili su instrumente razuma koji su omogućili  racionalno i sistematko istraživanje fizičke […]

Zaštita kulturne baštine u Iraku

Zaštita kulturne baštine u Iraku

Zaštita kulturne baštine u Iraku Haška konvencija o zaštiti kulturne baštine i slabosti njene implementacije u praksi: Slučaj Iraka Prva konvencija koja se odnosila na zaštitu kulturnog nasleđa usvojena je u Ujedinjenim nacijama 1954. godine. Inicijalno je doneta u formi „preventivne mere”, nakon nemerljivog stepena razaranja kulturne baštine u oružanim sukobima tokom Drugog svetskog rata. […]

Mardin – na pragu drevne Mesopotamije

Mardin – na pragu drevne Mesopotamije

Mardin – na pragu drevne Mesopotamije, nadomak granice sa Sirijom   Ivana Dukcevic, Mardin, Turska Na dalekom jugoistoku zemlje, nadomak granice sa Sirijom, na visini od preko hiljadu metara anadolske visoravni, stigli smo u Mardin, jedan od najčarobnijih gradića Turske. Smešten kaskadno na beži­votnoj, prašnjavoj strmoj litici masivnog brda, sa vremešnom tvrđavom na vrhu i […]

Zbogom, Mesopotamijo

Zbogom, Mesopotamijo

Zbogom, Mesopotamijo – Do sada nezabeleženo sistematsko razaranje spomenika kulturne baštine na prostoru Iraka i Sirije obeležilo je prethodnu 2015. godinu. Uzimajući u obzir stepen i neshvatljiv način potpune i namerne destrukcije, ogromne gabarite pljačke, kao i činjenicu da su sa lica zemlje zauvek nestali neki od najznačajnijih drevnih gradova i spomenika civilizacije, može se […]