Četrdeset godina tegobe

Četrdeset godina tegobe

Gotovo sam siguran da će većina nas jednog nedeljnog jutra ustati, staviti pred sebe crnu tursku bez šećera i zapitati se – zašto mi TO nikad nije uspelo? Znam ipak jednog tipa kome je uspelo. Na vreme, u pravom trenutku i dovoljno za ceo život. Još malo pa će biti 40 godina kako je Miki […]